Marbo-Sport - Professional Fitness Equipment
SEMI-PRO / MS-W103

WYCIąG DO śCIANY

left arrowright arrow
ms-w103 - Wyciąg do ściany


ms-w103 - Wyciąg do ściany


ms-w103 - Wyciąg do ściany


ms-w103 - Wyciąg do ściany


ms-w103 - Wyciąg do ściany

DANE TECHNICZNE

WYMIARY:210 x 119 x 77 cm
WAGA URZąDZENIA:21 kg
MAKSYMALNE OBCIążENIE:140 kg

Marbo-Sport - Professional Fitness Equipment