Marbo-Sport - Professional Fitness Equipment
SEMI-PRO / MS-W102

WYCIąG GóRY I DOLNY DO łAWEK SEMI-PRO

left arrowright arrow
MS-W102 - Wyciąg góry i dolny do ławek Semi-Pro


MS-W102 - Wyciąg góry i dolny do ławek Semi-Pro


MS-W102 - Wyciąg góry i dolny do ławek Semi-Pro


MS-W102 - Wyciąg góry i dolny do ławek Semi-Pro


MS-W102 - Wyciąg góry i dolny do ławek Semi-Pro

DANE TECHNICZNE

WYMIARY:197x120x46 cm
WAGA URZąDZENIA:10,9 kg
MAKSYMALNE OBCIążENIE:150 kg

Marbo-Sport - Professional Fitness Equipment