Marbo-Sport - Professional Fitness Equipment
SEMI-PRO / MS-W101

WYCIąG STACJONARNY

left arrowright arrow
ms-w101 - Wyciąg stacjonarny


ms-w101 - Wyciąg stacjonarny


ms-w101 - Wyciąg stacjonarny


ms-w101 - Wyciąg stacjonarny

DANE TECHNICZNE

WYMIARY:210 x 119 x 170 cm
WAGA URZąDZENIA:52 kg
MAKSYMALNE OBCIążENIE:140 kg

Marbo-Sport - Professional Fitness Equipment