Marbo-Sport - Professional Fitness Equipment
SEMI-PRO / MS-S104

STOJAKI łąCZONE Z ASEKURACJą

left arrowright arrow
ms-s104 - Stojaki łączone z asekuracją


ms-s104 - Stojaki łączone z asekuracją


ms-s104 - Stojaki łączone z asekuracją


ms-s104 - Stojaki łączone z asekuracją


ms-s104 - Stojaki łączone z asekuracją

DANE TECHNICZNE

WYMIARY:178 x 160 x 102 cm
WAGA URZąDZENIA:35 kg
MAKSYMALNE OBCIążENIE:350 kg

Marbo-Sport - Professional Fitness Equipment