Marbo-Sport - Professional Fitness Equipment
SEMI-PRO / MS-L114

ŁAWKA SKłADANA

left arrowright arrow
ms-l114 - Ławka składana


ms-l114 - Ławka składana


ms-l114 - Ławka składana


ms-l114 - Ławka składana


ms-l114 - Ławka składana


ms-l114 - Ławka składana

DANE TECHNICZNE

WYMIARY:49 x 41 x 133 cm
WAGA URZąDZENIA:18,3 kg
MAKSYMALNE OBCIążENIE:300 kg

Marbo-Sport - Professional Fitness Equipment