Marbo-Sport - Professional Fitness Equipment
SEMI-PRO / MS-D101

PORęCZE DO śCIANY

left arrowright arrow
ms-d101 - Poręcze do ściany


ms-d101 - Poręcze do ściany


ms-d101 - Poręcze do ściany


ms-d101 - Poręcze do ściany


ms-d101 - Poręcze do ściany

DANE TECHNICZNE

WYMIARY:42 x 68 x 78 cm
WAGA URZąDZENIA:12,3 kg
MAKSYMALNE OBCIążENIE:250 kg

Marbo-Sport - Professional Fitness Equipment