Marbo-Sport - Professional Fitness Equipment
SEMI-PRO / MS-A101

MODLITEWNIK DO łAWKI Z UCHWYTAMI NA GRYF

left arrowright arrow
ms-a101 - Modlitewnik do ławki z uchwytami na gryf


ms-a101 - Modlitewnik do ławki z uchwytami na gryf


ms-a101 - Modlitewnik do ławki z uchwytami na gryf

DANE TECHNICZNE

WYMIARY:64 x 55 x 31 cm
WAGA URZąDZENIA:3,6 kg
MAKSYMALNE OBCIążENIE:150 kg

Marbo-Sport - Professional Fitness Equipment