Marbo-Sport - Professional Fitness Equipment
PROFESSIONAL / MP-T003

WIEżA 9-STANOWISKOWA MAXI

left arrowright arrow
mp-t003 - Wieża 9-stanowiskowa maxi


mp-t003 - Wieża 9-stanowiskowa maxi


mp-t003 - Wieża 9-stanowiskowa maxi


mp-t003 - Wieża 9-stanowiskowa maxi


mp-t003 - Wieża 9-stanowiskowa maxi

DANE TECHNICZNE

WYMIARY:240 x 690 x 385 cm
WAGA URZąDZENIA:2150 kg
MAKSYMALNE OBCIążENIE:150 + 880 kg

STANDARD

1. Antracytowy

1. ANTRACYTOWY

2. Czarny

2. CZARNY

Marbo-Sport - Professional Fitness Equipment