Marbo-Sport - Professional Fitness Equipment
HOME / MH-W104

WYCIąG GóRNY I DOLNY DO łAWEK HOME

left arrowright arrow
mh-w104 - Wyciąg górny i dolny do ławek home


mh-w104 - Wyciąg górny i dolny do ławek home


mh-w104 - Wyciąg górny i dolny do ławek home


mh-w104 - Wyciąg górny i dolny do ławek home

DANE TECHNICZNE

WYMIARY:120 x 34,5 x 154,5 cm
WAGA URZąDZENIA:7,3 kg
MAKSYMALNE OBCIążENIE:140 kg

Marbo-Sport - Professional Fitness Equipment