Marbo-Sport - Professional Fitness Equipment
HOME / MH-W103

WYCIąG BRAMOWY

left arrowright arrow
mh-w103 - Wyciąg bramowy


mh-w103 - Wyciąg bramowy


mh-w103 - Wyciąg bramowy


mh-w103 - Wyciąg bramowy

DANE TECHNICZNE

WYMIARY:290 x 51 x 205 cm
WAGA URZąDZENIA:28,7 kg
MAKSYMALNE OBCIążENIE:120 kg

Marbo-Sport - Professional Fitness Equipment