Marbo-Sport - Professional Fitness Equipment
HOME / MH-W101

WYCIąG GóRNY I DOLNY DO śCIANY

left arrowright arrow
mh-w101 - Wyciąg górny i dolny do ściany


mh-w101 - Wyciąg górny i dolny do ściany


mh-w101 - Wyciąg górny i dolny do ściany


mh-w101 - Wyciąg górny i dolny do ściany


mh-w101 - Wyciąg górny i dolny do ściany

DANE TECHNICZNE

WYMIARY:112 x 38 x 200 cm
WAGA URZąDZENIA:8,5 kg
MAKSYMALNE OBCIążENIE:140 kg

Marbo-Sport - Professional Fitness Equipment