Marbo-Sport - Professional Fitness Equipment
HOME / MH-U101

PORęCZ STACJONARNA DO ćWICZEń

left arrowright arrow
mh-u101 - Poręcz stacjonarna do ćwiczeń


mh-u101 - Poręcz stacjonarna do ćwiczeń


mh-u101 - Poręcz stacjonarna do ćwiczeń


mh-u101 - Poręcz stacjonarna do ćwiczeń


mh-u101 - Poręcz stacjonarna do ćwiczeń


mh-u101 - Poręcz stacjonarna do ćwiczeń

DANE TECHNICZNE

WYMIARY:63 x 82 x 150 cm
WAGA URZąDZENIA:20,3 kg
MAKSYMALNE OBCIążENIE:120 kg

Marbo-Sport - Professional Fitness Equipment