Marbo-Sport - Professional Fitness Equipment
HOME / MH-S202

STOJAKI POD SZTANGę Z ASEKURACJą I MIEJSCEM NA OBCIążENIE

left arrowright arrow
MH-S202 - Stojaki pod sztangę z asekuracją i miejscem na obciążenie


MH-S202 - Stojaki pod sztangę z asekuracją i miejscem na obciążenie


MH-S202 - Stojaki pod sztangę z asekuracją i miejscem na obciążenie


MH-S202 - Stojaki pod sztangę z asekuracją i miejscem na obciążenie


MH-S202 - Stojaki pod sztangę z asekuracją i miejscem na obciążenie


MH-S202 - Stojaki pod sztangę z asekuracją i miejscem na obciążenie


MH-S202 - Stojaki pod sztangę z asekuracją i miejscem na obciążenie


MH-S202 - Stojaki pod sztangę z asekuracją i miejscem na obciążenie


MH-S202 - Stojaki pod sztangę z asekuracją i miejscem na obciążenie


MH-S202 - Stojaki pod sztangę z asekuracją i miejscem na obciążenie

DANE TECHNICZNE

WYMIARY:87-145 x 41 x 49 cm
WAGA:2 x 6,6 kg
MAKSYMALNE OBCIążENIE:250 kg

Marbo-Sport - Professional Fitness Equipment