Marbo-Sport - Professional Fitness Equipment
HOME / MH-L101

ŁAWKA SKOśNA DO BRZUSZKóW

left arrowright arrow
mh-l101 - Ławka skośna do brzuszków


mh-l101 - Ławka skośna do brzuszków


mh-l101 - Ławka skośna do brzuszków


mh-l101 - Ławka skośna do brzuszków


mh-l101 - Ławka skośna do brzuszków

DANE TECHNICZNE

WYMIARY:40,5 x 131,5 x 52,5 cm
WAGA URZąDZENIA:8 kg
MAKSYMALNE OBCIążENIE:150 kg

Marbo-Sport - Professional Fitness Equipment