Marbo-Sport - Professional Fitness Equipment
HOME / MH-D002

DRążEK UNIWERSALNY DO śCIANY I SUFITU (6 CHWYTóW)

left arrow
mh-d002 - Drążek uniwersalny do ściany i sufitu (6 chwytów)


mh-d002 - Drążek uniwersalny do ściany i sufitu (6 chwytów)


mh-d002 - Drążek uniwersalny do ściany i sufitu (6 chwytów)


mh-d002 - Drążek uniwersalny do ściany i sufitu (6 chwytów)


mh-d002 - Drążek uniwersalny do ściany i sufitu (6 chwytów)

DANE TECHNICZNE

WYMIARY:120 x 64 x 30 cm
WAGA URZąDZENIA:5,5 kg
MAKSYMALNE OBCIążENIE:150 kg

Marbo-Sport - Professional Fitness Equipment