Marbo-Sport - Professional Fitness Equipment
HOME / MH-A102

PRASA DO ćWICZENIA NóG DO łAWEK HOME

left arrowright arrow
mh-a102 - Prasa do ćwiczenia nóg do ławek home


mh-a102 - Prasa do ćwiczenia nóg do ławek home


mh-a102 - Prasa do ćwiczenia nóg do ławek home


mh-a102 - Prasa do ćwiczenia nóg do ławek home

DANE TECHNICZNE

WYMIARY:42 x 34,5 x 57 cm
WAGA URZąDZENIA:5 kg
MAKSYMALNE OBCIążENIE:120 kg

Marbo-Sport - Professional Fitness Equipment