Marbo-Sport - Professional Fitness Equipment
HOME / MH-A101

MODLITEWNIK Z UCHWYTAMI DO łAWEK HOME

left arrowright arrow
mh-a101 - Modlitewnik z uchwytami do ławek home


mh-a101 - Modlitewnik z uchwytami do ławek home


mh-a101 - Modlitewnik z uchwytami do ławek home


mh-a101 - Modlitewnik z uchwytami do ławek home

DANE TECHNICZNE

WYMIARY:55 x 32,5 x 57,5 cm
WAGA URZąDZENIA:5 kg
MAKSYMALNE OBCIążENIE:120 kg

Marbo-Sport - Professional Fitness Equipment