Marbo-Sport - Professional Fitness Equipment
FREE WEIGHT / MF-U012

MASZYNA NA WOLNY CIężAR NA DWUGłOWY UDA

left arrowright arrow
MF-U012 - Maszyna na wolny ciężar na dwugłowy uda


MF-U012 - Maszyna na wolny ciężar na dwugłowy uda


MF-U012 - Maszyna na wolny ciężar na dwugłowy uda


MF-U012 - Maszyna na wolny ciężar na dwugłowy uda


MF-U012 - Maszyna na wolny ciężar na dwugłowy uda


MF-U012 - Maszyna na wolny ciężar na dwugłowy uda


MF-U012 - Maszyna na wolny ciężar na dwugłowy uda

DANE TECHNICZNE

WYMIARY:144 x 124 x 130 cm
WAGA:139 kg
MAKSYMALNE OBCIążENIE:400 kg

Marbo-Sport - Professional Fitness Equipment